106 مذكرة تخرج في الكيمياء

Xpert · 91 · 41128

Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #15 في: أيلول 27, 2012, 12:41:21 مسائاً


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #16 في: أيلول 27, 2012, 12:43:33 مسائاً
016

         
Spécialité
Chimie

Degré
   
Doctorat

Université

 Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU
 
   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #17 في: أيلول 27, 2012, 12:46:08 مسائاً
017

         
Spécialité
Chimie appliquée

Degré
   
Doctorat

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #18 في: أيلول 27, 2012, 12:49:26 مسائاً
018

         
Spécialité
Catalyse

Degré
   
Doctorat

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #19 في: أيلول 27, 2012, 12:52:18 مسائاً
019

         
Spécialité
Chimie des matériaux

Degré
   
Doctorat

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #20 في: أيلول 27, 2012, 12:54:10 مسائاً
020

         
Spécialité
Chimie organique

Degré
   
Doctorat

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2010


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #21 في: أيلول 27, 2012, 06:44:40 مسائاً
021

         
Spécialité
Chimie organique

Degré
   
Magister

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #22 في: أيلول 27, 2012, 06:56:55 مسائاً
022

         
Spécialité
Raffinage

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2010


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #23 في: أيلول 27, 2012, 06:59:01 مسائاً
023

         
Spécialité
Chimie  

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2008


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #24 في: أيلول 27, 2012, 07:02:19 مسائاً
024

         
Spécialité
 Génie des procédés

   
Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #25 في: أيلول 27, 2012, 07:07:57 مسائاً
025

         
Spécialité
Chimie de l'environnement

Degré
   
Magister

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #26 في: أيلول 27, 2012, 07:18:50 مسائاً
026

         
Spécialité
 Génie des procédés

   
Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2009


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #27 في: أيلول 27, 2012, 07:22:40 مسائاً
027

         
Spécialité
 Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #28 في: أيلول 27, 2012, 07:25:47 مسائاً
028

         
Spécialité
 Génie des procédés

   
Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2009


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #29 في: أيلول 27, 2012, 07:29:26 مسائاً
029

         
Spécialité
 Chimie appliquée

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2008