106 مذكرة تخرج في الكيمياء

Xpert · 91 · 41114

Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #30 في: أيلول 28, 2012, 03:29:12 صباحاً
030

         
Spécialité
Chimie de l'environnement

Degré
   
Magister

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2008


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #31 في: أيلول 28, 2012, 03:31:06 صباحاً
031

         
Spécialité
 Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #32 في: أيلول 28, 2012, 03:33:03 صباحاً
032

         
Spécialité
Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #33 في: أيلول 28, 2012, 03:34:53 صباحاً
033

         
Spécialité
 Chimie appliquée

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #34 في: أيلول 28, 2012, 03:37:31 صباحاً
034

         
Spécialité
 Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #35 في: أيلول 28, 2012, 03:40:13 صباحاً
035

         
Spécialité
 Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2012


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #36 في: أيلول 28, 2012, 03:42:06 صباحاً
036

         
Spécialité
 Chimie

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2008


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #37 في: أيلول 28, 2012, 03:47:21 صباحاً
037

         
Spécialité
 Chimie appliquée

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #38 في: أيلول 28, 2012, 03:50:28 صباحاً
038

         
Spécialité
 Chimie

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2008


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #39 في: أيلول 28, 2012, 03:54:29 صباحاً
039

         
Spécialité
 Génie des procédés

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2010


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #40 في: أيلول 28, 2012, 03:56:09 صباحاً
040

         
Spécialité
 Génie des polymères

Degré
   
Magister

Université

 M’Hamed Bouguerra- Boumerdes
   
   
Année
 
2009


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #41 في: أيلول 28, 2012, 03:58:39 صباحاً
041

         
Spécialité
Chimie de l'environnement

Degré
   
Magister

Université

Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU

   
Année
 
2011


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #42 في: أيلول 28, 2012, 09:54:25 صباحاً
042

         
Spécialité
Industrie Pharmaceutique

Degré
   
Magister

Université

M’Hamed Bouguerra- Boumerdes

   
Année
 
2010


Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني

Xpert

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 8312
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://www.ingdz.com
  • البريد الالكتروني
رد #44 في: أيلول 28, 2012, 09:58:21 صباحاً
044

         
Spécialité
Chimie Organique

Degré
   
Magister

Université

MOHAMED BOUDIAF M’SILA

   
Année
 
2011