بالتحكم بمتصفح الانترنت

achraf.mouni

 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 2439
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
في: شباط 07, 2009, 09:18:31 صباحاً
بالتحكم بمتصفح  الانترنت - Internet Explorer بواسطة visual basic
 
شفرة: [اختيار]
Dim WithEvents ie As InternetExplorer ' you have to  refer to _
' Microsoft Internet Control _
' the file name is  SHDOCVW.DLLPrivate Sub Check1_Click(Index As Integer)
If  Check1(Index).Value = 1 Then
Select Case Index
Case 0
ie.ToolBar =  True
Case 1
ie.StatusBar = True
End Select
Else
Select Case  Index
Case 0
ie.ToolBar = False
Case 1
ie.StatusBar = False
End  Select
End If
End Sub

Private Sub  cmdopenPage_Click()
ie.Navigate txtURL.Text 'to Open the Web page
End  Sub

Private Sub cmdRefresh_Click()
ie.Refresh
End  SubSub StratIE()
Static ie As InternetExplorer
Set ie = New  InternetExplorer ' Start Internet Explorer
ie.Visible = True ' Make it  Visible
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End  Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
On Error Resume  Next
ie.Quit ' Quitting Internet Explorer
Set ie = Nothing
End  Sub

Private Sub ie_DownloadBegin()
lblStatus.Caption = "بداية  التحميل...."
End Sub
Private Sub  ie_DownloadComplete()
lblStatus.Caption = "انتهاء التحميل ...."
End  Sub
Private Sub cmdStratIE_Click()
Set ie = New  InternetExplorer
ie.ToolBar = False
ie.StatusBar = False
ie.Top =  3
ie.Width = 620
ie.Height = 565
ie.Left = 180
ie.Visible =  True
End Sub[/code
]


مامي

 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 1140
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد #1 في: شباط 09, 2009, 07:16:05 مسائاً

بارك الله فيك أخي
 
achraf.mouni


Ssoft

 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 1410
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • http://sabeur-academy.com
  • البريد الالكتروني
رد #2 في: شباط 10, 2009, 09:14:52 صباحاً
thank'ssssss


achraf.mouni

 • Hero Member
 • *****
  • مشاركة: 2439
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد #3 في: شباط 10, 2009, 10:56:10 صباحاً
وفيك بركة........شكرا لمرورك